Lakování

 

V rámci výborné partnerské spolupráce se společností GALATEK, zaměřenou na povrchovou úpravu (odmaštění, čištění, lakování dílů, atd.) máme již mnohaleté zkušenosti s realizacemi v tomto oboru, kde jsme společně uskutečnili již desítky akcí.

Nabízíme přitom komplexní služby při realizaci díla od samotné elektro projekce až po procesní řízení technologií a přidružených procesů centralizovaných do nadstavbových a logistických systémů.

Naším cílem je centralizace řízení, a tím zajištění jednoho prostředí pro obsluhu, ze kterého bude schopna ovládat celou technologii.

Meření a
regulace

Komplexní služby v oblasti měření a regulace jsou naší doménou, kterou nasazujeme ve velkém množství odvětví s nejrůznějšími technologickými procesy. Každému zákazníkovi tak navrhujeme řešení přímo na míru za účelem procesního řízení a optimalizace provozních nákladů. Díky mnohaletým zkušenostem zaručujeme spolehlivost a kvalitu navržených systémů.

Nejčastěji systém integrujeme se zaměřením na úpravu a dopravu vody, úpravu vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách za účelem regulace teploty, vlhkosti, průtoku vzduchu a dalších regulačních veličin, které si technologický proces nebo technologie vyžaduje. Při realizacích dále řešíme měření a regulace tlaku, páry, elektrické energie apod.

Monitoring

energií

Monitoring energií pro vás může znamenat lepší dostupnost důležitých informacím týkajících se provozu společnosti nebo technologie, které lze promítnout v přesnější kalkulaci nákladů.

V technologickém průmyslu se zaměřujeme na spotřeby elektrické energie, vody, páry a plynu. Na základě měření těchto základních veličin jsme schopni zpracovávat a vyhodnocovat naměřená data dle mezinárodních norem. Pro normování měřených veličin využíváme např. normy AGA NX19, AGA 8 a IAPWSIF97.

Zároveň jsou tyto aplikace vhodné ve vodohospodářském průmyslu, kde se zabýváme měřením TZB technicko-bezpečnostních dat, mezi která patří např. průsaky a hladiny vody.

Díky získaným údajům z monitoringu můžeme bilancovat a navrhovat na přání zákazníka i nová řešení, díky kterým minimalizujeme náklady na spotřebu energií a celkově optimalizujeme provoz.

Doprava
materiálu

Díky mnohaletým zkušenostem ohledně dopravy materiálu, vážení, dávkování, plnění a dalších činností ať už se sypkými, nebo tekutými složkami jsme schopni navrhnout komplexní procesní řízení včetně SCADA vizualizace. Pomocí recepturního systému jsme schopni zajistit patřičnou kvalitu výrobního procesu a výsledného produktu. Navíc tím, že zákazníci často fungují v režimu on-line výroby, propojujeme řídicí systémy linek s nadstavbovými systémy a poskytujeme tak lepší operativu výroby. Tímto způsobem vám můžeme zajistit efektivnější výrobní proces a komplexní zpracování a vyhodnocení dat.

Dále jsem schopni navrhnout a integrovat přidružená pracoviště, jako je například plnění, značení, kontrolní vážení, manipulace s finálními produkty a paletizace.

Centrální
řízení

Bez centrálního řídicího systému se dnes neobejde žádná větší technologie.

Při návrhu a realizaci našich řešení proto dbáme na centralizace řídicích procesů pod hlavní řídicí systém PLC a vizualizace dat ve SCADA systémech. Za účelem nejefektivnější architektury řízení preferujeme komponenty a autonomní zařízení vybavené dostatečnými komunikačními rozhraními, díky čemuž jsme následně schopni lépe řídit a monitorovat výrobní proces. V rámci dnešního trendu Industry 4.0 poskytujeme archivovaná výrobní data pro potřeby datových auditů, sledování traceability produktů a vyhodnocování manažerských KPI.

Řídicí a monitorovací data jsou zobrazována ve SCADA vizualizacích operátorských pracovišť a velínech. Centrální řízení bývá velmi často propojeno s obchodními a logistickými systémy pro zadávání výroby a zároveň pro sběr dat z technologií do nadstavbových MES systémů, které máme také v portfoliu nabízených produktů.

Napájecí
systémy

Sběrnicový systém jako možná náhrada za běžné kabely.

Naše společnost přináší komplexní inženýrskou a montážní činnost související s aplikacemi všech typů pohyblivých napájecích systémů Conductix-Wampfler.

Po předešlé konzultaci navrhneme individuální technické řešení, které provedeme s ohledem na provozní požadavky napájené technologie. Samozřejmostí je zajištění dodávky veškerých komponentů a uvedení zařízení do provozu.

Realizujeme:

  • kroužkové sběrače pro technologie otočných strojů
  • trolejové systémy
  • kabelové vlečky
  • motorové navíjecí bubny