Díky těmto finančním prostředkům rozšiřujeme znalosti a odbornost našich zaměstnanců a máme tak možnost obstát ve stále se zvyšujícím konkurenčním prostředí.

Zaměřujeme se především na kurzy s odbornou tématikou, týkající se např. programovacích jazyků, kreslicích programů, robotiky apod., a jazykovou vybavenost. Naši zaměstnanci jsou schopni se plynně dohovořit anglicky, německy a rusky.

Dotační fondy jsme využili a využíváme v rámci projektů:

  • „Vzdělávejte se pro růst“,
  • „Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita“,
  • „Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II“,
  • „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“.

Tyto projekty jsou financovány z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

Dotační program OP PIK 2014 – 2020

Název dotačního programu: ICT a sdílené služby, výzva II – část a) Tvorba nových IS / ICT řešení

Název projektu: Vývoj SW pro simulaci dopravníkových řešení

Projekt číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008340

Projekt řeší tvorbu softwarového nástroje sloužícího pro návrh a ověření výrobní kapacity a funkcionality robotické technologie kombinované s dopravníkovým systémem.

Název dotačního programu: Realizace dotačního programu MPO, OP PIK 2014 – 2020

Dotační program: APLIKACE, výzva VII

Dotační program: SW aplikace pro optimalizaci procesů na robotických lakovacích a manipulačních linkách

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019976

Realizovaný projekt je spolufinancován Evropskou unií

DOTAČNÍ PROGRAM: PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II. (POVEZ II)

1) Název zakázky: EPLAN Basic

Registr.číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Vybraný dodavatel: EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.

Školení 2 zaměstnanců v projektování elektro schémat.

2) Název zakázky: Odborné kurzy Simatic

Registr.číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Vybraný dodavatel: Simex Control, s.r.o.

Školení 1 zaměstnance v problematice ŘS SIMATIC TIA S7-1500

„Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.“