Robotická

pracoviště

V dnešní době je nepostradatelnou součástí všech výrobních firem automatizace jejich výroby. Výkonnost, rychlost, přesnost nebo nižší výrobní náklady, to vše přináší využití výrobních technologií v podobě robotických pracovišť, která překonávají zastaralé a neekonomické postupy manipulace s materiálem a jeho přeměnu ve vytoužený výrobek. Dokážeme vám na míru navrhnout nejvhodnější řešení robotického pracoviště a vhodně do něho integrovat průmyslové roboty, které zajistí obsluhu výrobních strojů i dílčí výrobu. Robotické buňky můžeme buď navrhnout jako samostatná lokální pracoviště, nebo je začlenit do stávající výroby. Ty lze následně jen doplnit o navazující technologie v podobě dopravníků či zásobníků. Díky využití stávající technologie umíme výrazně snížit pořizovací náklady, které jsou obvyklé při přechodu z ruční na robotizovanou výrobu. Zajistit můžeme dle vašich požadavků celé pracoviště včetně strojní části, elektronické části i softwaru. Samozřejmostí je nejen otestování našeho řešení, ale i jeho záruční a pozáruční servis.

Jednoúčelové

stroje

Každoročně vyrábíme desítky jednoúčelových zařízení, která do vaší linky navrhneme a zkonstruujeme tak, aby plně odpovídala vašim požadavkům. Vývojové zakázky, které řešíme na klíč pro naše klienty, zahrnují jakýkoli typ jednoúčelových strojů či zařízení. Vždy hledáme jednoduchá, ekonomicky výhodná a plně uspokojivá řešení, která zaručují vysokou efektivitu produkce v jakémkoli průmyslovém odvětví. Tato zařízení dokážeme včlenit do vámi nastavených výrobních procesů, čímž snižujeme jejich prvotní finanční náročnost.

Vision systémy

a bin picking

Robotika a strojové vidění zažívají v posledních několika letech dramatický rozvoj. Bez těchto technologií není možné dosáhnout plné automatizace výroby. Poskytujeme kompletní řešení kontrol kvality produktů. Kontroly se staly nepostradatelnou součástí většiny výrobních linek. V dnešní době už nelze s ohledem na vzrůstající tlak na kvalitu jednotlivých součástek kontrolovat vše jen pomocí operátorů, je potřeba zapojit další techniku. Kontroly mohou být buď zabudované v rámci samotných strojů, nebo přidané v rámci kamerových systémů. Minimalizujete tak počet vadných součástek, zkontrolujete jejich úplnost, deformaci nebo počet, zavčasu rovněž detekujete povrchové vady nebo změříte toleranci rozměrů výroby. Velkou výhodou zapojení strojového vidění je objektivnost, rychlost a přesnost měření. Aplikace bin picking, což v překladu znamená odebírání neorientovaných dílů v 3D prostoru, se stává preferovaným řešením mnoha našich zákazníků, kteří tak mohou třídit produkty. Nabízíme i integraci do stávající výroby, abychom vám ulehčili vstupní pozici na výrobních linkách.

Montážní
linky

Montážní linky navrhujeme a sestavujeme na míru s ohledem na požadavky našich klientů. Vždy při tom bereme v potaz nejen prostorové možnosti, ale i požadovaný výkon linky. Nejsou výjimkou poloautomatizované ani plně automatizované linky. Nabízíme i propojení jednotlivých montážních linek pomocí robotů či dopravníků a jejich organizaci v rámci procesu, s ohledem na potřeby jednotlivých pracovišť. Každá z navržených linek je doplněna o potřebné ovládací panely pro snadné ovládání. Součástí je kontrola výrobků i jednotlivých operací pomocí testerů. Před samotnou instalací pak zajišťujeme dostatečné odzkoušení a doladění linky.

Testery

Vyvíjíme, vyrábíme a obstaráváme jednoúčelová testovací automatická i poloautomatická zařízení vždy na míru pro speciální požadavky našich klientů. Spolupráce s klientem začíná už ve chvíli specifikace jeho potřeb a pokračuje návrhem našeho řešení. Můžeme tak zjednodušovat a automatizovat montážní operace, jako je lisování, šroubování, zasouvání, osazování apod. Zařízení je vždy pro konkrétní typ výrobku a hlavně pak pro požadovaný pracovní postup. Výhodou těchto strojů je zaručení a udržení vysoké kvality výrobků a ulehčení výstupní kontroly. Součástí je nejen kontrola a testování sestavy, ale zároveň ukládání všech měřených dat spolu s informacemi o produktu do vašeho nadřazeného systému. Zkušenosti máme s testováním povrchů, elektrické a mechanické funkce. Všechna naše výrobní řešení podléhají bezpečnostním normám ČR nebo cílové země.

Paletizace

Paletizace je v dnešní době nedílnou součástí zvýšení produkce výrobních linek. Naše společnost nabízí kompletní řešení pomocí paletizačních a manipulačních robotů, které jsou navrženy tak, aby maximalizovaly výkon a co nejvíce zkrátily dobu cyklu. Dokážou plně nahradit fyzickou práci, která je omezena i hygienickými normami, a zvýšit kapacitu výroby. Adaptabilní software nevyžaduje opakované programování. Navíc dokážou bez potíží manipulovat s těžkým materiálem, neplatí tedy pro ně problém s manipulací při výrazném zatížení. Snížíte tak nároky na skladovací prostory, uspoříte lidské zdroje a zvýšíte rychlost a preciznost operací. Robot navíc dokáže obsluhovat více linek najednou. Výrobky, které mají být paletizovány, jsou většinou dopravovány na pásovém dopravníku. Rovnání zboží pak obstará průmyslový robot, ten je navržen přesně na míru paletizovaných produktů. Nedodáváme pouze robota, ale obstaráme i veškeré potřebné prvky, jako jsou dopravníky nebo buffer pro palety, čili zrealizujeme celé pracoviště na klíč i se záručním a pozáručním servisem.